Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

The Process – Health & Performance Oy (2947573‐9)
Harankatu 3, 33100 Tampere

Rekisteriä koskevissa asioissa ota yhteys henkilöön:

Jussi Jokinen

Sähköpostitse yhteydenottolomakkeella

+358407479934

Rekisterin kuvaus

The Process – Health & Performance Oy:n asiakas‐ ja markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Rekisteröidyt

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden päättäjät ja kontaktihenkilöt sekä uutiskirjeiden tilaajat. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Asema organisaatiossa / työtehtävä
 • Asiointikieli
 • Yritys
 • Yrityksen osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Www‐sivustojen osoitteet
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Henkilötunnus
 • Laskutustiedot, tilinumero ja pankkiyhteys
 • Sosiaalisen median profiilit
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista)
 • Sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot (esimerkiksi selaus‐ ja hakutiedot, IP‐osoitteet sekä
  evästeet)
 • Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
 • Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: jussi.t.jokinen@gmail.com.

The Process Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastaamisaikaa.

Tarkistusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (esim. toimeksiantosopimus) tai milloin käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. veronmaksuvelvollisuus).

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. The Process – Health & Performance Oy ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto‐oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle mikäli koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www‐lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Voimme saada tietojasi myös urheiluseuraltasi, työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmioittaa sinut asiakkaaksemme

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Käytämme Googlen ja HubSpotin pilvipalveluita asiakasrekisterin ylläpitoon.

Käytämme ulkoistettua kirjanpitäjää.

Saatamme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksun valvomiseksi.

Käytämme eTaskua taloushallintoon ja laskutukseen.

Käytämme Vello‐palvelua kalenterin ylläpitoon.

Käytämme Facebookia ja Instagramia mainostamisessa ja olemme asentaneet Facebookin pikselin seuraamaan mainostuksen seuraksena verkkosivuillemme tulleiden käyttäjien toimia. Käytämme tätä järjestemää seurataksemme mainonnan tehokkuutta.

Käytämme Mailchimp‐palvelua sähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämiseen.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä saattaa siirtää tietoja EU/ETA‐alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tietojensiirto on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Googlen ja HubSpotin pilvipalveluilla. Näissä palveluissa tiedot on tyypillisesti kahdennettu ETA‐alueen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirto suoritetaan turvallisesti ja lainmukaisesti EU‐U.S. Privacy Shield ohjelman puitteissa, johon molemmat palveluntarjoajat ovat setifioituneet: https://www.privacyshield.gov/list. Mikäli rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan
henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan ja verkkosivuston käyttäjän henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterin tietoihin onkin pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietoihin pääsyä.

Tietokoneelle tallennettu aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän työntekijöistä vain niillä, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve päästä rekisteriin, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Evästeet

Mikä on eväste?
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa.

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics‐verkkoanalyysipalvelua ja Facebook Custom Audience Pixel‐palvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

Evästeiden käytön estäminen
Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.