Terve, hyvinvoiva ja tehokas työympäristö

Työhyvinvointi & terveys

The Process työhyvinvointipalvelut tarjoavat yrityksille välineitä henkilöstönsä työhyvinvoinnin edistämiseen liikunnan keinoin.

Yritysliikuntatuntimme ovat joko meidän tai yrityksenne omissa tiloissa toteutettavia ryhmäliikuntatunteja, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti työikäisten tarpeita. Liikuntatuntimme ovat muokattavissa vaatimustenne mukaisesti ja niiden haastavuustaso skaalautuu aina taukoliikunnasta ja keppijumpasta täysimittaisiin painonnostotunteihin tai toiminnallisiin harjoituksiin.

Meiltä voit hankkia myös harjoittelu- ja ravinto- ohjelmat koko henkilöstöllenne joko yhteisesti tai yksilöidysti kullekin työntekijällenne. Yhteisessä liikuntapäivässä voimme kartoittaa henkilöstönne elintapoja ja liikuntatottumuksia. Valmennusluennot ovat oiva tapa ohjata henkilöstöänne kohti terveellisempää elämäntapaa, parempaa ajankäyttöä tai oman motivaation löytämistä.

Liikunnan hyödyt näkyvät työelämässä

Nykymaailmassa työntekijän tärkein pääoma työelämässä on hänen työkykynsä.

Riittävä fyysinen aktiivisuus edistää ja ylläpitää sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja näin säilyttää työkyvyn pitkälle eläkevuosiin asti. Tutkimustulosten mukaan liikkuminen myös auttaa työntekijöitä hallitsemaan paineen alla työskentelyä ja auttaa pysymään rauhallisina työpaikan stressaavissa tilanteissa.

Sekä treenaamiseen että työntekoon liittyy vahvasti tulevaisuudensuunnitelmien tekeminen ja niille omistautuminen – tapa, joka on tärkeä kenelle tahansa kunnianhimoiselle ja menestystä kaipaavalle ihmiselle. Tutkimusten mukaan ihmiset pääsevät liikuntaharrastuksessaan kokemaan sen, miten tavoitteet asetetaan ja toteutetaan. Jotkut tekevät sen yksilölajissa, toiset taas ryhmässä liikkuen – ja molempia oppeja tarvitaan missä tahansa työssä.

Ryhmäliikunta ja joukkuelajit auttavat ymmärtämään paremmin, miten tiimityössä ihmisistä saa eniten irti. Työporukan aktiivinen yhdessäolo vaikuttaa selvästi myös työn laatuun. Liikunnan yhdistävä voima välittyy suoraan työsuoritukseen, mikä taas johtaa halutumpaan lopputulokseen.

Kun organisaatio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuutta liikkua ja jopa kannustaa siihen, luo se heti yrityksestä positiivisen kuvan ulospäin. Se kertoo yritystä ulkopuolisin silmin tarkasteleville sen, että yrityksessä välitetään työntekijöiden tarpeista ja halutaan edesauttaa ihmisten jaksamista niin työssä, kuin sen ulkopuolellakin.

Liikunnan on todettu ennaltaehkäisevän ja hoitavan monia yleisiä sairauksia. Säännölinen liikunta myös mm. vahvistaa sydänlihasta, laskee verenpainetta, tehostaa hapen käyttöä, kasvattaa lihasmassaa ja laskee LDL-kolesterolia.

Harjoituskeskuksemme sijainti


  • Svinhufvudintie 9 – 11, Kulosaari, Helsinki
  • info at theprocess.fi
  • 040 747 9934
  • 050 433 9195

Ota yhteyttä työhyvinvointi- tai yritysliikunta-asioissa

Kerro tilanteestasi, niin otamme yhteyttä mahdollisimman pian