Terve, hyvinvoiva ja tehokas työympäristö

Työhyvinvointi & terveys

The Process työhyvinvointipalvelut tarjoavat yrityksille välineitä henkilöstönsä työhyvinvoinnin edistämiseen liikunnan keinoin.

Yritysliikuntatuntimme ovat joko meidän tai yrityksenne omissa tiloissa toteutettavia ryhmäliikuntatunteja, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti työikäisten tarpeita. Liikuntatuntimme ovat muokattavissa vaatimustenne mukaisesti ja niiden haastavuustaso skaalautuu aina taukoliikunnasta ja keppijumpasta täysimittaisiin painonnostotunteihin tai toiminnallisiin harjoituksiin.

Meiltä voit hankkia myös harjoittelu- ja ravinto- ohjelmat koko henkilöstöllenne joko yhteisesti tai yksilöidysti kullekin työntekijällenne. Yhteisessä liikuntapäivässä voimme kartoittaa henkilöstönne elintapoja ja liikuntatottumuksia. Valmennusluennot ovat oiva tapa ohjata henkilöstöänne kohti terveellisempää elämäntapaa, parempaa ajankäyttöä tai oman motivaation löytämistä.

Harjoituspaketit

Toiminnallisten harjoitusten vaikeustaso määräytyy ostallistujien osaamisen ja liikunnallisuuden mukaan.

Harjoituskertojen ideana on innostaa samalla ryhmää aktivoimaan työpaikalla muitakin liikkumaan ja saada liikunnasta osa elämäntapaa.

Alla on esitetty muutamia esimerkkipaketteja, joista voit ammentaa ideoita työhyvinvoinnin edistämiseen. 

Kaikkien työhyvinvointipakettiemme sisältö voidaan muokata vastaamaan yrityksenne tarpeita. Yksi suosituimpia pakettejamme on viikoittainen ohjattu ryhmäliikuntatunti salillamme Kulosaaressa, jonka sisältö muokataan ryhmän tason mukaisesti.

Esimerkkipaketti 1

Taukoliikunta

• 8 kertaa ohjattu taukoliikunta yrityksenne tiloissa
• Luento työn ja harjoittelun yhdistämisestä
• Ohjeita ajankäytön hallintaan ja omien vahvuuksien tunnistamiseen
• Harjoituskertojen kestosuositus 20-30 min
• Taukoliikuntaopas työpaikalle

Esimerkkipaketti 2

Motivaatiopaketti

• Osallistujien lähtötasokartoitus ja tavoitteiden asettaminen
• Luento 45 min oman motivaation ja ajankäytön hallinnasta
• 8 ohjattua harjoitusta The Process -harjoituskeskuksella
• Perus voimaharjoitteluohjelma- ja ruokavaliorunko osallistujille

Esimerkkipaketti 3

Treenipaketti

• 20 ohjattua harjoitusta The Process -harjoituskeskuksella
• Ryhmän koko 5 – 15 henkeä
• Harjoituskertojen kesto 60 – 90 min
• Kehonkoostumusmittaus ja tulosten analysointi jakson alussa ja uudelleen harjoitusjakson lopuksi
• Tarvittaessa yksilöity, omiin tavoitteisiin perustuva voimaharjoitteluohjelma- ja ruokavaliorunko osallistujille omaharjoittelun tueksi

Liikunnan hyödyt näkyvät työelämässä

Nykymaailmassa työntekijän tärkein pääoma työelämässä on hänen työkykynsä.

Riittävä fyysinen aktiivisuus edistää ja ylläpitää sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja näin säilyttää työkyvyn pitkälle eläkevuosiin asti. Tutkimustulosten mukaan liikkuminen myös auttaa työntekijöitä hallitsemaan paineen alla työskentelyä ja auttaa pysymään rauhallisina työpaikan stressaavissa tilanteissa.

Motivoi ja opettaa sitoutumaan tavoitteisiin

Sekä treenaamiseen että työntekoon liittyy vahvasti tulevaisuudensuunnitelmien tekeminen ja niille omistautuminen – tapa, joka on tärkeä kenelle tahansa kunnianhimoiselle ja menestystä kaipaavalle ihmiselle. Tutkimusten mukaan ihmiset pääsevät liikuntaharrastuksessaan kokemaan sen, miten tavoitteet asetetaan ja toteutetaan. Jotkut tekevät sen yksilölajissa, toiset taas ryhmässä liikkuen – ja molempia oppeja tarvitaan missä tahansa työssä.

Vahvistaa yrityksen julkisuuskuvaa ja brändiä

Kun organisaatio tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuutta liikkua ja jopa kannustaa siihen, luo se heti yrityksestä positiivisen kuvan ulospäin. Se kertoo yritystä ulkopuolisin silmin tarkasteleville sen, että yrityksessä välitetään työntekijöiden tarpeista ja halutaan edesauttaa ihmisten jaksamista niin työssä, kuin sen ulkopuolellakin.

Parantaa ryhmähenkeä

Ryhmäliikunta ja joukkuelajit auttavat ymmärtämään paremmin, miten tiimityössä ihmisistä saa eniten irti. Työporukan aktiivinen yhdessäolo vaikuttaa selvästi myös työn laatuun. Liikunnan yhdistävä voima välittyy suoraan työsuoritukseen, mikä taas johtaa halutumpaan lopputulokseen.

Ennaltaehkäisee sairauksia ja tapaturmia

Liikunnan on todettu ennaltaehkäisevän ja hoitavan monia yleisiä sairauksia. Säännölinen liikunta myös mm. vahvistaa sydänlihasta, laskee verenpainetta, tehostaa hapen käyttöä, kasvattaa lihasmassaa ja laskee LDL-kolesterolia.

Harjoituskeskuksemme sijainti

Ota yhteyttä työhyvinvointi- tai yritysliikunta-asioissa

    Nimi (pakollinen)

    Yritys (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti